Een monumentaal pand kopen: dit moet je weten

Monumentaal pand

Wie een echt unieke woning wil betreden of kantoor wil hebben op een bijzondere plaats, kan een monumentaal pand kopen. Er zijn een aantal panden in Nederland die genoteerd staan als monument. Dit beperkt je in enkele opzichten maar geeft je ook een unieke kans om op zo’n bijzondere plek te kopen.

Wat is een monumentaal pand?

Een monument is een gebouw met cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde. In Nederland zijn er verschillende typen monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten of dorpsgezichten. Elk pand valt in één of meerdere van deze categorieën en valt daarmee onder een bepaalde set van regels.

Monumentaal pand

Regels rondom monumenten

Het maakt voor de aankoop en het aanpassen van het pand dus nog best wat uit of je een gemeentelijk monument of een rijksmonument opkoopt. Check dit altijd voor je een huis koopt en kijk of dit in lijn is met de plannen die je hebt. Want monumenten zijn beschermd en kun je vaak dus niet zomaar aanpassen zonder goedkeuring van buitenaf, vaak via een commissie. 

Aanpassen: kan het wel?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kun je een monumentaal pand vaak wel degelijk aanpassen. Sterker nog: als je dit doet en het is ten behoeve van het bewaren van het unieke pand dan kun je daar vaak ook nog gunstige regelingen voor krijgen. Een hypotheek voor de renovatie van een monumentaal pand kun je bijvoorbeeld soms wel eens krijgen met een fikse korting. Jij helpt immers om het erfgoed te beschermen en te bewaren.